GeoPunk

230 Bus Route - Hatton - Hilton - John Port School

Bus OperatorHarpurs Coaches
DistrictDerbyshire
RegionEast Midlands
Bus Routes

Timetable

230 - Hatton - Hilton - John Port School Operated by Harpurs Coaches

Inbound Journey

Schooldays only

Schooldays only

Outbound Journey

Schooldays only

Schooldays only


Inbound Journey

Map of the - Hatton - Hilton - John Port School Bus Route which is situated in the East Midlands of the UK.

Inbound Bus Stops Served by the Route
1John Port SchoolEtwall
2Friary FarmEtwall
3Derby TurnEtwall
4Lucas LaneHilton
5Talbot Farm NurseryHilton
6Old TalbotHilton
7Kings HeadHilton
8Alpha HouseHilton
9Marston LaneHilton
10Hoon RidgeHatton
11Sutton LaneHatton
12The Salt BoxHatton
13Lime GroveHatton
14LibraryHatton
15Church AvenueHatton
16Church AvenueHatton
17Church AvenueHatton
18Houldsworth CrescentBolsover