GeoPunk

22 Bus Route -

Brighton Station - Brighton Station
Service operates from 12/06/2018 until 14/12/2018
Service operates Monday to Sunday
Outbound, Monday to Friday
  22 1 22 1 22 1 22 2 22 2 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 3
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E                            
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj                            
Brighton (ESusx), Homelees House, opp                            
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp                            
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H                            
Brighton (ESusx), North Street, Stop B                            
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E                            
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A           06:19 06:39 06:56 07:08 07:17 07:56 08:16 08:38  
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C           06:20 06:40 06:57 07:10 07:19 07:59 08:19 08:41  
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M           06:21 06:41 06:58 07:11 07:20 08:01 08:21 08:43  
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound           06:22 06:42 06:59 07:12 07:21 08:02 08:22 08:44  
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj           06:23 06:43 07:00 07:13 07:23 08:04 08:24 08:46  
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj           06:24 06:44 07:01 07:14 07:24 08:05 08:25 08:47  
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound           06:24 06:44 07:01 07:15 07:25 08:06 08:26 08:48  
Brighton (ESusx), General Hospital, opp           06:25 06:45 07:02 07:16 07:26 08:07 08:27 08:49  
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound           06:26 06:46 07:03 07:17 07:27 08:08 08:28 08:50  
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj           06:27 06:47 07:04 07:18 07:29 08:11 08:31 08:53  
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp           06:28 06:48 07:05 07:19 07:31 08:12 08:32 08:54  
Woodingdean, Downland Road, adj           06:29 06:49 07:06 07:20 07:33 08:15 08:35 08:57  
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp           06:29 06:49 07:06 07:20 07:34 08:16 08:36 08:58  
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp           06:30 06:50 07:07 07:21 07:35 08:17 08:37 08:59  
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp           06:30 06:50 07:07 07:21 07:36 08:19 08:39 09:01  
Woodingdean, Downs Hotel, adj 05:21 05:51 06:16 07:58 08:13 06:31 06:51 07:08 07:22 07:37 08:20 08:40 09:02  
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 05:21 05:51 06:16 07:58 08:13 06:31 06:51 07:08 07:22 07:37 08:20 08:40 09:02  
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 05:21 05:51 06:16 07:58 08:13 06:31 06:51 07:08 07:22 07:37 08:20 08:40 09:02  
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 05:22 05:52 06:17 07:59 08:14 06:32 06:52 07:09 07:23 07:38 08:21 08:41 09:03  
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 05:22 05:52 06:17 08:00 08:15 06:33 06:53 07:10 07:24 07:39 08:22 08:42 09:04  
Ovingdean, Longhill School Grounds, in                            
Ovingdean, Ovingdean Road, adj                            
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 05:23 05:53 06:18 08:01 08:16 06:34 06:54 07:11 07:25 07:40 08:23 08:43 09:05 08:01
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 05:23 05:53 06:18 08:01 08:16 06:34 06:54 07:11 07:25 07:40 08:23 08:43 09:05 08:01
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 05:25 05:55 06:20 08:03 08:18 06:36 06:56 07:13 07:27 07:42 08:25 08:45 09:07 08:03
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp       08:03 08:18 06:40 07:00 07:18 07:33 07:48 08:33 08:53 09:15 08:03
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 05:25 05:55 06:20 08:04 08:19 06:41 07:01 07:19 07:34 07:49 08:34 08:54 09:16 08:04
Woodingdean, Foxdown Road, adj 05:26 05:56 06:21 08:05 08:20 06:41 07:01 07:19 07:34 07:50 08:35 08:54 09:16 08:05
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 05:26 05:56 06:21 08:05 08:20 06:42 07:02 07:20 07:35 07:50 08:35 08:55 09:17 08:05
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 05:26 05:57 06:22 08:06 08:21 06:43 07:03 07:21 07:36 07:51 08:36 08:56 09:18 08:06
Woodingdean, Balsdean Road, adj 05:27 05:58 06:23 08:07 08:22 06:44 07:04 07:22 07:37 07:52 08:37 08:57 09:19 08:07
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 05:27 05:58 06:23 08:08 08:23 06:44 07:04 07:22 07:37 07:53 08:38 08:57 09:19 08:08
Woodingdean, Sutton Close, opp 05:28 05:59 06:24 08:09 08:24 06:45 07:05 07:23 07:38 07:54 08:39 08:58 09:20 08:09
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 05:28 05:59 06:24 08:11 08:26 06:46 07:06 07:24 07:39 07:56 08:41 08:59 09:21 08:11
Woodingdean, Sea View Way, adj 05:29 06:00 06:25 08:13 08:28 06:47 07:08 07:26 07:41 07:58 08:43 09:01 09:22 08:13
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 05:30 06:01 06:26 08:16 08:31 06:48 07:11 07:29 07:44 08:01 08:46 09:04 09:24 08:16
Woodingdean, Downs Hotel, opp 05:31 06:02 06:27 08:19 08:34 06:50 07:13 07:31 07:46 08:04 08:49 09:06 09:26 08:19
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 05:31 06:02 06:27 08:19 08:34 06:50 07:13 07:31 07:46 08:04 08:49 09:06 09:26 08:19
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 05:31 06:02 06:27 08:20 08:35 06:51 07:14 07:32 07:47 08:05 08:50 09:07 09:27 08:20
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 05:32 06:03 06:28 08:20 08:35 06:51 07:14 07:32 07:47 08:05 08:50 09:07 09:27 08:20
Woodingdean, Downland Road, opp 05:33 06:04 06:29 08:22 08:37 06:52 07:15 07:33 07:49 08:07 08:52 09:09 09:28 08:22
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 05:34 06:05 06:30 08:24 08:39 06:53 07:16 07:34 07:51 08:09 08:54 09:11 09:29 08:24
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 05:34 06:05 06:30 08:24 08:39 06:54 07:17 07:35 07:51 08:09 08:54 09:11 09:30 08:24
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 05:36 06:07 06:32 08:27 08:42 06:56 07:19 07:37 07:54 08:12 08:57 09:14 09:32 08:27
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 05:36 06:07 06:32 08:28 08:43 06:56 07:19 07:37 07:55 08:13 08:58 09:15 09:32 08:28
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 05:37 06:08 06:33 08:29 08:44 06:57 07:20 07:38 07:56 08:14 08:59 09:16 09:33 08:29
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 05:37 06:09 06:34 08:30 08:45 06:58 07:22 07:40 07:58 08:15 09:00 09:18 09:35 08:30
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 05:38 06:10 06:35 08:32 08:47 06:59 07:23 07:41 07:59 08:17 09:02 09:19 09:36 08:32
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 05:39 06:10 06:35 08:33 08:48 06:59 07:24 07:42 08:01 08:18 09:03 09:21 09:37 08:33
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 05:40 06:12 06:37 08:35 08:50 07:01 07:26 07:44 08:03 08:20 09:05 09:23 09:39 08:35
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 05:41 06:13 06:38 08:37 08:52 07:02 07:28 07:46 08:05 08:22 09:07 09:25 09:41 08:37
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 05:42 06:14 06:39 08:38 08:53 07:03 07:29 07:47 08:06 08:23 09:08 09:26 09:42 08:38
Brighton (ESusx), North Road East, opp 05:43 06:15 06:40 08:40 08:55 07:04 07:31 07:49 08:08 08:25 09:10 09:28 09:44 08:40
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 05:46 06:18 06:43 08:44 08:59 07:07 07:34 07:52 08:12 08:29 09:14 09:32 09:48 08:44
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 05:47 06:19 06:44 08:45 09:00 07:08 07:35 07:53 08:13 08:30 09:15 09:33 09:49 08:45
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J                            
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L 05:48 06:20 06:45 08:46 09:01 07:09 07:36 07:54 08:14 08:31 09:16 09:34 09:50 08:46
Brighton (ESusx), North Road, opp 05:51 06:23 06:48 08:49 09:04 07:12 07:39 07:57 08:17 08:34 09:19 09:37 09:53 08:49
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D 05:52 06:24 06:49 08:50 09:05 07:13 07:40 07:58 08:18 08:35 09:20 09:38 09:54 08:50
Outbound, Monday to Friday (continued)
  22 3 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E     09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj     09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50
Brighton (ESusx), Homelees House, opp     09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp     09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H     09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56
Brighton (ESusx), North Street, Stop B     09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E     09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A     09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C     09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M   09:03 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound   09:04 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj   09:06 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj   09:07 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound   09:08 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14
Brighton (ESusx), General Hospital, opp   09:09 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound   09:10 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj   09:13 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp   09:14 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18
Woodingdean, Downland Road, adj   09:17 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp   09:18 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp   09:19 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp   09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21
Woodingdean, Downs Hotel, adj   09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22
Woodingdean, Falmer Gardens, adj   09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22
Woodingdean, Briarcroft Road, adj   09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22
Woodingdean, Millyard Crescent, adj   09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23
Woodingdean, Brownleaf Road, adj   09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24
Ovingdean, Longhill School Grounds, in                            
Ovingdean, Ovingdean Road, adj                            
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 08:16 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 08:16 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 08:18 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 08:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 08:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34
Woodingdean, Foxdown Road, adj 08:20 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 08:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 08:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36
Woodingdean, Balsdean Road, adj 08:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 08:23 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37
Woodingdean, Sutton Close, opp 08:24 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 08:26 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39
Woodingdean, Sea View Way, adj 08:28 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 08:31 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41
Woodingdean, Downs Hotel, opp 08:34 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 08:34 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 08:35 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 08:35 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44
Woodingdean, Downland Road, opp 08:37 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 08:39 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 08:39 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 08:42 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 08:43 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 08:44 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 08:45 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 08:47 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 08:48 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 08:50 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 08:52 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 08:53 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58
Brighton (ESusx), North Road East, opp 08:55 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 08:59 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 09:00 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J                            
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L 09:01 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06
Brighton (ESusx), North Road, opp 09:04 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D 09:05 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10
Outbound, Monday to Friday (continued)
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20
Brighton (ESusx), Homelees House, opp 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:48 15:03 15:19 15:34 15:49
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:49 15:04 15:21 15:36 15:51
Woodingdean, Downland Road, adj 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:50 15:05 15:23 15:38 15:53
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:51 15:06 15:25 15:40 15:55
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:52 15:07 15:26 15:41 15:56
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:53 15:08 15:28 15:43 15:58
Woodingdean, Downs Hotel, adj 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:54 15:09 15:29 15:44 15:59
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:54 15:09 15:29 15:44 15:59
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:54 15:09 15:29 15:44 15:59
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:55 15:10 15:30 15:45 16:00
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:56 15:11 15:31 15:46 16:01
Ovingdean, Longhill School Grounds, in                            
Ovingdean, Ovingdean Road, adj                            
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:57 15:12 15:32 15:47 16:02
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:57 15:12 15:32 15:47 16:02
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:59 15:14 15:34 15:49 16:04
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:05 15:20 15:40 15:55 16:10
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:06 15:21 15:41 15:56 16:11
Woodingdean, Foxdown Road, adj 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:06 15:21 15:41 15:56 16:11
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:07 15:22 15:42 15:57 16:12
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:08 15:23 15:43 15:58 16:13
Woodingdean, Balsdean Road, adj 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:09 15:24 15:44 15:59 16:14
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:09 15:24 15:44 15:59 16:14
Woodingdean, Sutton Close, opp 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:10 15:25 15:45 16:00 16:15
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:11 15:26 15:46 16:01 16:16
Woodingdean, Sea View Way, adj 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:12 15:27 15:47 16:02 16:17
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:13 15:28 15:48 16:03 16:18
Woodingdean, Downs Hotel, opp 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:15 15:30 15:50 16:05 16:20
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:15 15:30 15:50 16:05 16:20
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:16 15:31 15:51 16:06 16:21
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:16 15:31 15:51 16:06 16:21
Woodingdean, Downland Road, opp 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:17 15:32 15:52 16:07 16:22
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:18 15:33 15:53 16:08 16:23
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:19 15:34 15:54 16:09 16:24
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:21 15:36 15:56 16:11 16:26
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:21 15:36 15:56 16:11 16:26
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:22 15:37 15:57 16:12 16:27
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:24 15:39 15:59 16:14 16:29
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:25 15:40 16:00 16:15 16:30
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:26 15:41 16:01 16:16 16:31
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:28 15:43 16:03 16:18 16:33
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:29 15:44 16:04 16:19 16:34
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:30 15:45 16:05 16:20 16:35
Brighton (ESusx), North Road East, opp 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:32 15:47 16:07 16:22 16:37
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:36 15:51 16:11 16:26 16:41
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:37 15:52 16:12 16:27 16:42
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J                            
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:38 15:53 16:13 16:28 16:43
Brighton (ESusx), North Road, opp 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:41 15:56 16:16 16:31 16:46
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:42 15:57 16:17 16:32 16:47
Outbound, Monday to Friday (continued)
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E 15:34 15:54 16:09 16:24 16:59 17:34 18:29 18:49 18:09 23:42 19:12 19:42 20:12 20:42
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj 15:35 15:55 16:10 16:25 17:00 17:35 18:30 18:50 18:10 23:43 19:13 19:43 20:13 20:43
Brighton (ESusx), Homelees House, opp 15:36 15:56 16:11 16:26 17:01 17:36 18:31 18:51 18:11 23:44 19:14 19:44 20:14 20:44
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp 15:37 15:57 16:12 16:27 17:02 17:37 18:32 18:52 18:12 23:44 19:14 19:44 20:14 20:44
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 15:41 16:01 16:16 16:31 17:06 17:41 18:36 18:56 18:16 23:47 19:17 19:47 20:17 20:47
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 15:44 16:04 16:19 16:34 17:09 17:44 18:39 18:59 18:19 23:50 19:20 19:50 20:20 20:50
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 15:45 16:05 16:20 16:35 17:10 17:45 18:39 18:59 18:20 23:50 19:20 19:50 20:20 20:50
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 15:50 16:10 16:25 16:40 17:15 17:50 18:44 19:04 18:25 23:53 19:23 19:53 20:23 20:53
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 15:52 16:12 16:27 16:42 17:17 17:52 18:46 19:06 18:27 23:55 19:25 19:55 20:25 20:55
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 15:54 16:14 16:29 16:44 17:19 17:54 18:47 19:07 18:29 23:56 19:26 19:56 20:26 20:56
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 15:55 16:15 16:30 16:45 17:20 17:55 18:48 19:08 18:30 23:57 19:27 19:57 20:27 20:57
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 15:57 16:17 16:32 16:47 17:22 17:57 18:50 19:10 18:32 23:58 19:28 19:58 20:28 20:58
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 15:58 16:18 16:33 16:48 17:23 17:58 18:51 19:11 18:33 23:59 19:29 19:59 20:29 20:59
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 15:59 16:19 16:34 16:49 17:24 17:59 18:52 19:12 18:34 00:01 19:30 20:00 20:30 21:00
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 16:00 16:20 16:35 16:50 17:25 18:00 18:53 19:13 18:35 00:01 19:31 20:01 20:31 21:01
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 16:01 16:21 16:36 16:51 17:26 18:01 18:54 19:14 18:36 00:02 19:32 20:02 20:32 21:02
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 16:04 16:24 16:39 16:54 17:29 18:04 18:55 19:15 18:38 00:03 19:33 20:03 20:33 21:03
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 16:06 16:26 16:41 16:56 17:31 18:06 18:56 19:16 18:39 00:04 19:34 20:04 20:34 21:04
Woodingdean, Downland Road, adj 16:08 16:28 16:43 16:58 17:33 18:08 18:57 19:17 18:40 00:05 19:35 20:05 20:35 21:05
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 16:10 16:30 16:45 17:00 17:35 18:10 18:58 19:18 18:41 00:05 19:35 20:05 20:35 21:05
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 16:11 16:31 16:46 17:01 17:36 18:11 18:58 19:18 18:42 00:06 19:36 20:06 20:36 21:06
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 16:13 16:33 16:48 17:03 17:38 18:13 18:59 19:19 18:43 00:06 19:36 20:06 20:36 21:06
Woodingdean, Downs Hotel, adj 16:14 16:34 16:49 17:04 17:39 18:14 19:00 19:20 18:44 00:07 19:37 20:07 20:37 21:07
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 16:14 16:34 16:49 17:04 17:39 18:14 19:00 19:20 18:44 00:07 19:37 20:07 20:37 21:07
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 16:14 16:34 16:49 17:04 17:39 18:14 19:00 19:20 18:44 00:07 19:37 20:07 20:37 21:07
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 16:15 16:35 16:50 17:05 17:40 18:15 19:01 19:21 18:45 00:08 19:38 20:08 20:38 21:08
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 16:16 16:36 16:51 17:06 17:41 18:16 19:02 19:22 18:46 00:08 19:38 20:08 20:38 21:08
Ovingdean, Longhill School Grounds, in                            
Ovingdean, Ovingdean Road, adj                            
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 16:17 16:37 16:52 17:07 17:42 18:17 19:03 19:23 18:47 00:09 19:39 20:09 20:39 21:09
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 16:17 16:37 16:52 17:07 17:42 18:17 19:03 19:23 18:47 00:09 19:39 20:09 20:39 21:09
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 16:19 16:39 16:54 17:09 17:44 18:19 19:05 19:25 18:49 00:11 19:41 20:11 20:41 21:11
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 16:25 16:45 17:00 17:15 17:50 18:28 19:11 19:31 18:50 00:12 19:49 20:14 20:44 21:14
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 16:26 16:46 17:01 17:16 17:51 18:29 19:12 19:32 18:51 00:13 19:50 20:15 20:45 21:15
Woodingdean, Foxdown Road, adj 16:26 16:46 17:01 17:16 17:51 18:29 19:12 19:32 18:51 00:13 19:50 20:15 20:45 21:15
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 16:27 16:47 17:02 17:17 17:52 18:30 19:13 19:33 18:52 00:14 19:51 20:16 20:46 21:16
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 16:28 16:48 17:03 17:18 17:53 18:31 19:14 19:34 18:53 00:15 19:52 20:17 20:47 21:17
Woodingdean, Balsdean Road, adj 16:29 16:49 17:04 17:19 17:54 18:32 19:15 19:35 18:54 00:16 19:53 20:18 20:48 21:18
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 16:29 16:49 17:04 17:19 17:54 18:32 19:15 19:35 18:54 00:16 19:53 20:18 20:48 21:18
Woodingdean, Sutton Close, opp 16:30 16:50 17:05 17:20 17:55 18:33 19:16 19:36 18:55 00:17 19:54 20:19 20:49 21:19
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 16:31 16:51 17:06 17:21 17:56 18:34 19:17 19:36 18:56 00:17 19:54 20:19 20:49 21:19
Woodingdean, Sea View Way, adj 16:32 16:52 17:07 17:23 17:58 18:35 19:18 19:37 18:57 00:18 19:55 20:20 20:50 21:20
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 16:33 16:53 17:08 17:26 18:01 18:36 19:19 19:38 18:58 00:19 19:56 20:21 20:51 21:21
Woodingdean, Downs Hotel, opp 16:35 16:55 17:10 17:28 18:03 18:38 19:21 19:39 19:00 00:20 19:57 20:22 20:52 21:22
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 16:35 16:55 17:10 17:28 18:03 18:38 19:21 19:39     19:57 20:22 20:52 21:22
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 16:36 16:56 17:11 17:29 18:04 18:39 19:22 19:39     19:57 20:22 20:52 21:22
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 16:36 16:56 17:11 17:29 18:04 18:39 19:22 19:40     19:58 20:23 20:53 21:23
Woodingdean, Downland Road, opp 16:37 16:57 17:12 17:30 18:05 18:40 19:23 19:41     19:59 20:24 20:54 21:24
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 16:38 16:58 17:13 17:31 18:06 18:41 19:24 19:42     20:00 20:25 20:55 21:25
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 16:39 16:59 17:14 17:32 18:07 18:42 19:25 19:42     20:00 20:25 20:55 21:25
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 16:41 17:01 17:16 17:34 18:09 18:44 19:27 19:44     20:02 20:27 20:57 21:27
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 16:41 17:01 17:16 17:34 18:09 18:44 19:27 19:44     20:02 20:27 20:57 21:27
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 16:42 17:02 17:17 17:35 18:10 18:45 19:28 19:45     20:03 20:28 20:58 21:28
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 16:44 17:04 17:19 17:37 18:12 18:47 19:30 19:46     20:04 20:29 20:59 21:29
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 16:45 17:05 17:20 17:38 18:13 18:48 19:31 19:47     20:05 20:30 21:00 21:30
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 16:46 17:06 17:21 17:39 18:14 18:49 19:32 19:48     20:06 20:31 21:01 21:31
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 16:48 17:08 17:23 17:41 18:16 18:51 19:34 19:50     20:08 20:33 21:03 21:33
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 16:49 17:09 17:24 17:42 18:17 18:52 19:35 19:51     20:09 20:34 21:04 21:34
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 16:50 17:10 17:25 17:43 18:18 18:53 19:36 19:52     20:10 20:35 21:05 21:35
Brighton (ESusx), North Road East, opp 16:52 17:12 17:27 17:45 18:20 18:55 19:38 19:53     20:11 20:36 21:06 21:36
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 16:56 17:16 17:31 17:49 18:24 18:59 19:42 19:56     20:14 20:39 21:09 21:39
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 16:57 17:17 17:32 17:50 18:25 19:00 19:43 19:57     20:15 20:40 21:10 21:40
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J                     20:17 20:42 21:12 21:42
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L 16:58 17:18 17:33 17:51 18:26 19:01 19:44 19:58            
Brighton (ESusx), North Road, opp 17:01 17:21 17:36 17:54 18:29 19:04 19:47 19:59            
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D 17:02 17:22 17:37 17:55 18:30 19:05 19:48 20:00            
Outbound, Monday to Friday (continued)
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 3
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12  
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13  
Brighton (ESusx), Homelees House, opp 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14  
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14  
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17  
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20  
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20  
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23  
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25  
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26  
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27  
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28  
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29  
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30  
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31  
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32  
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33  
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34  
Woodingdean, Downland Road, adj 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35  
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35  
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36  
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36  
Woodingdean, Downs Hotel, adj 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37  
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37  
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37  
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38  
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38  
Ovingdean, Longhill School Grounds, in           14:50
Ovingdean, Ovingdean Road, adj           14:51
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 14:53
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 14:53
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 14:55
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 14:55
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 14:56
Woodingdean, Foxdown Road, adj 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 14:56
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 14:57
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 14:58
Woodingdean, Balsdean Road, adj 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 14:59
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 14:59
Woodingdean, Sutton Close, opp 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 15:00
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 15:01
Woodingdean, Sea View Way, adj 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 15:02
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 15:03
Woodingdean, Downs Hotel, opp 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 15:05
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 15:05
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 15:05
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 15:06
Woodingdean, Downland Road, opp 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 15:07
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 15:08
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 15:08
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 15:10
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 15:10
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 15:11
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 15:13
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 22:00 22:30 23:00 23:30 00:01 15:14
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 15:15
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 15:17
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04  
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05  
Brighton (ESusx), North Road East, opp 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06  
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09  
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10  
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12  
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L            
Brighton (ESusx), North Road, opp            
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D            
1
 • Journey does not run August Bank Holiday
2
 • Journey does not run August Bank Holiday
 • Journey does not run 12/06/2018 until 24/07/2018
 • Journey does not run 04/09/2018 until 19/10/2018
 • Operates during School Holidays
3
 • Journey does not run August Bank Holiday
 • Journey does not run 20/10/2018 until 14/12/2018
 • Journey does not run 25/07/2018 until 26/08/2018
 • Journey does not run 28/08/2018 until 03/09/2018
 • Schooldays only
Outbound, Saturday
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E                       09:04 09:19 09:34
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj                       09:05 09:20 09:35
Brighton (ESusx), Homelees House, opp                       09:06 09:21 09:36
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp                       09:07 09:22 09:37
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H                       09:11 09:26 09:41
Brighton (ESusx), North Street, Stop B                       09:14 09:29 09:44
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E                       09:15 09:30 09:45
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A             06:57 07:27 08:03 08:37 09:07 09:20 09:35 09:50
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C             06:58 07:28 08:04 08:38 09:08 09:22 09:37 09:52
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M             06:59 07:29 08:05 08:39 09:09 09:24 09:39 09:54
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound             07:00 07:30 08:07 08:41 09:11 09:26 09:40 09:55
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj             07:01 07:31 08:08 08:42 09:12 09:27 09:42 09:57
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj             07:02 07:32 08:09 08:43 09:13 09:28 09:43 09:58
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound             07:03 07:33 08:10 08:44 09:14 09:29 09:44 09:59
Brighton (ESusx), General Hospital, opp             07:04 07:34 08:12 08:46 09:16 09:31 09:45 10:00
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound             07:04 07:34 08:12 08:46 09:16 09:31 09:46 10:01
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj             07:05 07:35 08:13 08:47 09:17 09:32 09:47 10:02
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp             07:06 07:36 08:14 08:48 09:18 09:33 09:48 10:03
Woodingdean, Downland Road, adj             07:07 07:37 08:15 08:49 09:19 09:34 09:49 10:04
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp             07:07 07:37 08:15 08:50 09:20 09:35 09:50 10:05
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp             07:08 07:38 08:16 08:51 09:21 09:36 09:50 10:05
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp             07:08 07:38 08:16 08:51 09:21 09:36 09:51 10:06
Woodingdean, Downs Hotel, adj 05:21 06:14 06:44 08:04 08:44 09:14 07:09 07:39 08:17 08:52 09:22 09:37 09:52 10:07
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 05:21 06:14 06:44 08:04 08:44 09:14 07:09 07:39 08:17 08:52 09:22 09:37 09:52 10:07
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 05:21 06:14 06:44 08:04 08:44 09:14 07:09 07:39 08:17 08:52 09:22 09:37 09:52 10:07
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 05:22 06:15 06:45 08:05 08:45 09:15 07:10 07:40 08:18 08:53 09:23 09:38 09:53 10:08
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 05:22 06:15 06:45 08:05 08:45 09:15 07:11 07:41 08:19 08:54 09:24 09:39 09:54 10:09
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 05:23 06:16 06:46 08:06 08:46 09:16 07:12 07:42 08:20 08:55 09:25 09:40 09:55 10:10
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 05:23 06:16 06:46 08:06 08:46 09:16 07:12 07:42 08:20 08:55 09:25 09:40 09:55 10:10
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 05:25 06:18 06:48 08:08 08:48 09:18 07:14 07:44 08:22 08:57 09:27 09:42 09:57 10:12
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp             07:18 07:48 08:28 09:03 09:33 09:48 10:03 10:18
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 05:25 06:18 06:48 08:09 08:49 09:19 07:19 07:49 08:29 09:04 09:34 09:49 10:04 10:19
Woodingdean, Foxdown Road, adj 05:26 06:19 06:49 08:09 08:49 09:19 07:19 07:49 08:29 09:04 09:34 09:49 10:04 10:19
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 05:26 06:19 06:49 08:10 08:50 09:20 07:20 07:50 08:30 09:05 09:35 09:50 10:05 10:20
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 05:26 06:20 06:50 08:11 08:51 09:21 07:21 07:51 08:31 09:06 09:36 09:51 10:06 10:21
Woodingdean, Balsdean Road, adj 05:27 06:21 06:51 08:12 08:52 09:22 07:22 07:52 08:32 09:07 09:37 09:52 10:07 10:22
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 05:27 06:21 06:51 08:12 08:52 09:22 07:22 07:52 08:32 09:07 09:37 09:52 10:07 10:22
Woodingdean, Sutton Close, opp 05:28 06:22 06:52 08:13 08:53 09:23 07:23 07:53 08:33 09:08 09:38 09:53 10:08 10:23
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 05:28 06:22 06:52 08:14 08:54 09:24 07:24 07:54 08:34 09:09 09:39 09:54 10:09 10:24
Woodingdean, Sea View Way, adj 05:29 06:23 06:53 08:15 08:55 09:25 07:25 07:55 08:35 09:10 09:40 09:55 10:10 10:25
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 05:30 06:24 06:54 08:16 08:56 09:26 07:26 07:56 08:36 09:11 09:41 09:56 10:11 10:26
Woodingdean, Downs Hotel, opp 05:31 06:25 06:55 08:18 08:58 09:28 07:28 07:58 08:38 09:13 09:43 09:58 10:13 10:28
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 05:31 06:25 06:55 08:18 08:58 09:28 07:28 07:58 08:38 09:13 09:43 09:58 10:13 10:28
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 05:31 06:25 06:55 08:19 08:59 09:29 07:29 07:59 08:39 09:14 09:44 09:59 10:14 10:29
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 05:32 06:26 06:56 08:19 08:59 09:29 07:29 07:59 08:39 09:14 09:44 09:59 10:14 10:29
Woodingdean, Downland Road, opp 05:33 06:27 06:57 08:20 09:00 09:30 07:30 08:00 08:40 09:15 09:45 10:00 10:15 10:30
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 05:34 06:28 06:58 08:21 09:01 09:31 07:31 08:01 08:41 09:16 09:46 10:01 10:16 10:31
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 05:34 06:28 06:58 08:22 09:02 09:32 07:32 08:02 08:42 09:17 09:47 10:02 10:17 10:32
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 05:36 06:30 07:00 08:24 09:04 09:34 07:34 08:04 08:44 09:19 09:49 10:04 10:19 10:34
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 05:36 06:30 07:00 08:24 09:04 09:34 07:34 08:04 08:44 09:19 09:49 10:04 10:19 10:34
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 05:37 06:31 07:01 08:25 09:05 09:35 07:35 08:05 08:45 09:20 09:50 10:05 10:20 10:35
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 05:37 06:32 07:02 08:27 09:07 09:37 07:36 08:06 08:47 09:22 09:52 10:07 10:22 10:37
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 05:38 06:33 07:03 08:28 09:08 09:38 07:37 08:07 08:48 09:23 09:53 10:08 10:23 10:38
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 05:39 06:33 07:03 08:29 09:09 09:39 07:37 08:07 08:49 09:24 09:54 10:09 10:24 10:39
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 05:40 06:35 07:05 08:31 09:11 09:41 07:39 08:09 08:51 09:26 09:56 10:11 10:26 10:41
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 05:41 06:36 07:06 08:32 09:12 09:42 07:40 08:10 08:52 09:27 09:57 10:12 10:27 10:42
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 05:42 06:37 07:07 08:33 09:13 09:43 07:41 08:11 08:53 09:28 09:58 10:13 10:28 10:43
Brighton (ESusx), North Road East, opp 05:43 06:38 07:08 08:35 09:15 09:45 07:42 08:12 08:55 09:30 10:00 10:15 10:30 10:45
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 05:46 06:41 07:11 08:39 09:19 09:49 07:45 08:15 08:59 09:34 10:04 10:19 10:34 10:49
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 05:47 06:42 07:12 08:40 09:20 09:50 07:46 08:16 09:00 09:35 10:05 10:20 10:35 10:50
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J                            
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L 05:48 06:43 07:13 08:41 09:21 09:51 07:47 08:17 09:01 09:36 10:06 10:21 10:36 10:51
Brighton (ESusx), North Road, opp 05:51 06:46 07:16 08:44 09:24 09:54 07:50 08:20 09:04 09:39 10:09 10:24 10:39 10:54
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D 05:52 06:47 07:17 08:45 09:25 09:55 07:51 08:21 09:05 09:40 10:10 10:25 10:40 10:55
Outbound, Saturday (continued)
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05
Brighton (ESusx), Homelees House, opp 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33
Woodingdean, Downland Road, adj 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36
Woodingdean, Downs Hotel, adj 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49
Woodingdean, Foxdown Road, adj 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51
Woodingdean, Balsdean Road, adj 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52
Woodingdean, Sutton Close, opp 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54
Woodingdean, Sea View Way, adj 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56
Woodingdean, Downs Hotel, opp 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59
Woodingdean, Downland Road, opp 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13
Brighton (ESusx), North Road East, opp 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J                            
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21
Brighton (ESusx), North Road, opp 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25
Outbound, Saturday (continued)
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:54 16:09 16:24 16:59
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:55 16:10 16:25 17:00
Brighton (ESusx), Homelees House, opp 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:56 16:11 16:26 17:01
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:57 16:12 16:27 17:02
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 16:01 16:16 16:31 17:06
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 16:04 16:19 16:34 17:09
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:05 16:20 16:35 17:10
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:10 16:25 16:40 17:15
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:12 16:27 16:42 17:17
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:14 16:29 16:44 17:19
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:15 16:30 16:45 17:20
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:17 16:32 16:47 17:22
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:18 16:33 16:48 17:23
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:19 16:34 16:49 17:24
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:20 16:35 16:50 17:25
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:21 16:36 16:51 17:26
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 13:47 14:02 14:17 14:32 14:48 15:03 15:19 15:34 15:49 16:04 16:24 16:39 16:54 17:29
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 13:48 14:03 14:18 14:33 14:49 15:04 15:21 15:36 15:51 16:06 16:26 16:41 16:56 17:31
Woodingdean, Downland Road, adj 13:49 14:04 14:19 14:34 14:50 15:05 15:23 15:38 15:53 16:08 16:28 16:43 16:58 17:33
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 13:50 14:05 14:20 14:35 14:51 15:06 15:25 15:40 15:55 16:10 16:30 16:45 17:00 17:35
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 13:50 14:05 14:20 14:35 14:52 15:07 15:26 15:41 15:56 16:11 16:31 16:46 17:01 17:36
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 13:51 14:06 14:21 14:36 14:53 15:08 15:28 15:43 15:58 16:13 16:33 16:48 17:03 17:38
Woodingdean, Downs Hotel, adj 13:52 14:07 14:22 14:37 14:54 15:09 15:29 15:44 15:59 16:14 16:34 16:49 17:04 17:39
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 13:52 14:07 14:22 14:37 14:54 15:09 15:29 15:44 15:59 16:14 16:34 16:49 17:04 17:39
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 13:52 14:07 14:22 14:37 14:54 15:09 15:29 15:44 15:59 16:14 16:34 16:49 17:04 17:39
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 13:53 14:08 14:23 14:38 14:55 15:10 15:30 15:45 16:00 16:15 16:35 16:50 17:05 17:40
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 13:54 14:09 14:24 14:39 14:56 15:11 15:31 15:46 16:01 16:16 16:36 16:51 17:06 17:41
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 13:55 14:10 14:25 14:40 14:57 15:12 15:32 15:47 16:02 16:17 16:37 16:52 17:07 17:42
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 13:55 14:10 14:25 14:40 14:57 15:12 15:32 15:47 16:02 16:17 16:37 16:52 17:07 17:42
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 13:57 14:12 14:27 14:42 14:59 15:14 15:34 15:49 16:04 16:19 16:39 16:54 17:09 17:44
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 14:03 14:18 14:33 14:48 15:05 15:20 15:40 15:55 16:10 16:25 16:45 17:00 17:15 17:50
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 14:04 14:19 14:34 14:49 15:06 15:21 15:41 15:56 16:11 16:26 16:46 17:01 17:16 17:51
Woodingdean, Foxdown Road, adj 14:04 14:19 14:34 14:49 15:06 15:21 15:41 15:56 16:11 16:26 16:46 17:01 17:16 17:51
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 14:05 14:20 14:35 14:50 15:07 15:22 15:42 15:57 16:12 16:27 16:47 17:02 17:17 17:52
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 14:06 14:21 14:36 14:51 15:08 15:23 15:43 15:58 16:13 16:28 16:48 17:03 17:18 17:53
Woodingdean, Balsdean Road, adj 14:07 14:22 14:37 14:52 15:09 15:24 15:44 15:59 16:14 16:29 16:49 17:04 17:19 17:54
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 14:07 14:22 14:37 14:52 15:09 15:24 15:44 15:59 16:14 16:29 16:49 17:04 17:19 17:54
Woodingdean, Sutton Close, opp 14:08 14:23 14:38 14:53 15:10 15:25 15:45 16:00 16:15 16:30 16:50 17:05 17:20 17:55
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 14:09 14:24 14:39 14:54 15:11 15:26 15:46 16:01 16:16 16:31 16:51 17:06 17:21 17:56
Woodingdean, Sea View Way, adj 14:10 14:25 14:40 14:55 15:12 15:27 15:47 16:02 16:17 16:32 16:52 17:07 17:23 17:58
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 14:11 14:26 14:41 14:56 15:13 15:28 15:48 16:03 16:18 16:33 16:53 17:08 17:26 18:01
Woodingdean, Downs Hotel, opp 14:13 14:28 14:43 14:58 15:15 15:30 15:50 16:05 16:20 16:35 16:55 17:10 17:28 18:03
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 14:13 14:28 14:43 14:58 15:15 15:30 15:50 16:05 16:20 16:35 16:55 17:10 17:28 18:03
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 14:14 14:29 14:44 14:59 15:16 15:31 15:51 16:06 16:21 16:36 16:56 17:11 17:29 18:04
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 14:14 14:29 14:44 14:59 15:16 15:31 15:51 16:06 16:21 16:36 16:56 17:11 17:29 18:04
Woodingdean, Downland Road, opp 14:15 14:30 14:45 15:00 15:17 15:32 15:52 16:07 16:22 16:37 16:57 17:12 17:30 18:05
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 14:16 14:31 14:46 15:01 15:18 15:33 15:53 16:08 16:23 16:38 16:58 17:13 17:31 18:06
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 14:17 14:32 14:47 15:02 15:19 15:34 15:54 16:09 16:24 16:39 16:59 17:14 17:32 18:07
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 14:19 14:34 14:49 15:04 15:21 15:36 15:56 16:11 16:26 16:41 17:01 17:16 17:34 18:09
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 14:19 14:34 14:49 15:04 15:21 15:36 15:56 16:11 16:26 16:41 17:01 17:16 17:34 18:09
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 14:20 14:35 14:50 15:05 15:22 15:37 15:57 16:12 16:27 16:42 17:02 17:17 17:35 18:10
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 14:22 14:37 14:52 15:07 15:24 15:39 15:59 16:14 16:29 16:44 17:04 17:19 17:37 18:12
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 14:23 14:38 14:53 15:08 15:25 15:40 16:00 16:15 16:30 16:45 17:05 17:20 17:38 18:13
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 14:24 14:39 14:54 15:09 15:26 15:41 16:01 16:16 16:31 16:46 17:06 17:21 17:39 18:14
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 14:26 14:41 14:56 15:11 15:28 15:43 16:03 16:18 16:33 16:48 17:08 17:23 17:41 18:16
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 14:27 14:42 14:57 15:12 15:29 15:44 16:04 16:19 16:34 16:49 17:09 17:24 17:42 18:17
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 14:28 14:43 14:58 15:13 15:30 15:45 16:05 16:20 16:35 16:50 17:10 17:25 17:43 18:18
Brighton (ESusx), North Road East, opp 14:30 14:45 15:00 15:15 15:32 15:47 16:07 16:22 16:37 16:52 17:12 17:27 17:45 18:20
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 14:34 14:49 15:04 15:19 15:36 15:51 16:11 16:26 16:41 16:56 17:16 17:31 17:49 18:24
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 14:35 14:50 15:05 15:20 15:37 15:52 16:12 16:27 16:42 16:57 17:17 17:32 17:50 18:25
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J                            
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L 14:36 14:51 15:06 15:21 15:38 15:53 16:13 16:28 16:43 16:58 17:18 17:33 17:51 18:26
Brighton (ESusx), North Road, opp 14:39 14:54 15:09 15:24 15:41 15:56 16:16 16:31 16:46 17:01 17:21 17:36 17:54 18:29
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D 14:40 14:55 15:10 15:25 15:42 15:57 16:17 16:32 16:47 17:02 17:22 17:37 17:55 18:30
Outbound, Saturday (continued)
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop E 17:34 18:29 18:49 18:09 23:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12
Brighton (ESusx), Compton Avenue, adj 17:35 18:30 18:50 18:10 23:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13
Brighton (ESusx), Homelees House, opp 17:36 18:31 18:51 18:11 23:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14
Brighton (ESusx), Clifton Hill, opp 17:37 18:32 18:52 18:12 23:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 17:41 18:36 18:56 18:16 23:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 17:44 18:39 18:59 18:19 23:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 17:45 18:39 18:59 18:20 23:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 17:50 18:44 19:04 18:25 23:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 17:52 18:46 19:06 18:27 23:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 17:54 18:47 19:07 18:29 23:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 17:55 18:48 19:08 18:30 23:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 17:57 18:50 19:10 18:32 23:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 17:58 18:51 19:11 18:33 23:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 17:59 18:52 19:12 18:34 00:01 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 18:00 18:53 19:13 18:35 00:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 18:01 18:54 19:14 18:36 00:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 18:04 18:55 19:15 18:38 00:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 18:06 18:56 19:16 18:39 00:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34
Woodingdean, Downland Road, adj 18:08 18:57 19:17 18:40 00:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 18:10 18:58 19:18 18:41 00:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 18:11 18:58 19:18 18:42 00:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 18:13 18:59 19:19 18:43 00:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36
Woodingdean, Downs Hotel, adj 18:14 19:00 19:20 18:44 00:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 18:14 19:00 19:20 18:44 00:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 18:14 19:00 19:20 18:44 00:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 18:15 19:01 19:21 18:45 00:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 18:16 19:02 19:22 18:46 00:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 18:17 19:03 19:23 18:47 00:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 18:17 19:03 19:23 18:47 00:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 18:19 19:05 19:25 18:49 00:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 18:28 19:11 19:31 18:50 00:12 19:49 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 18:29 19:12 19:32 18:51 00:13 19:50 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
Woodingdean, Foxdown Road, adj 18:29 19:12 19:32 18:51 00:13 19:50 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 18:30 19:13 19:33 18:52 00:14 19:51 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 18:31 19:14 19:34 18:53 00:15 19:52 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47
Woodingdean, Balsdean Road, adj 18:32 19:15 19:35 18:54 00:16 19:53 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 18:32 19:15 19:35 18:54 00:16 19:53 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48
Woodingdean, Sutton Close, opp 18:33 19:16 19:36 18:55 00:17 19:54 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 18:34 19:17 19:36 18:56 00:17 19:54 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49
Woodingdean, Sea View Way, adj 18:35 19:18 19:37 18:57 00:18 19:55 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 18:36 19:19 19:38 18:58 00:19 19:56 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51
Woodingdean, Downs Hotel, opp 18:38 19:21 19:39 19:00 00:20 19:57 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 18:38 19:21 19:39     19:57 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 18:39 19:22 19:39     19:57 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 18:39 19:22 19:40     19:58 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53
Woodingdean, Downland Road, opp 18:40 19:23 19:41     19:59 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 18:41 19:24 19:42     20:00 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 18:42 19:25 19:42     20:00 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 18:44 19:27 19:44     20:02 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 18:44 19:27 19:44     20:02 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 18:45 19:28 19:45     20:03 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 18:47 19:30 19:46     20:04 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 18:48 19:31 19:47     20:05 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:01
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 18:49 19:32 19:48     20:06 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 18:51 19:34 19:50     20:08 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 18:52 19:35 19:51     20:09 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 18:53 19:36 19:52     20:10 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
Brighton (ESusx), North Road East, opp 18:55 19:38 19:53     20:11 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 18:59 19:42 19:56     20:14 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 19:00 19:43 19:57     20:15 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J           20:17 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
Brighton (ESusx), Clock Tower, Stop L 19:01 19:44 19:58                      
Brighton (ESusx), North Road, opp 19:04 19:47 19:59                      
Brighton (ESusx), Brighton Station, Stop D 19:05 19:48 20:00                      
1
 • Journey does not run August Bank Holiday
Outbound, Sunday
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 23:11       08:46 09:13 09:44 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 23:14       08:49 09:16 09:47 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 23:14       08:49 09:16 09:47 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 23:17       08:52 09:20 09:51 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 23:19       08:54 09:22 09:53 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 23:20       08:55 09:23 09:54 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 23:21       08:56 09:25 09:56 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 23:22       08:57 09:26 09:57 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 23:23       08:58 09:27 09:58 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 23:25       09:00 09:28 09:59 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 23:26       09:01 09:30 10:01 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 23:26       09:01 09:30 10:01 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 23:27       09:02 09:31 10:02 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 23:28       09:03 09:32 10:03 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29
Woodingdean, Downland Road, adj 23:29       09:04 09:33 10:04 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 23:29       09:04 09:33 10:04 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 23:30       09:05 09:34 10:05 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 23:30       09:05 09:34 10:05 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32
Woodingdean, Downs Hotel, adj 23:31 07:21 08:01 08:36 09:06 09:35 10:06 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 23:31 07:21 08:01 08:36 09:06 09:35 10:06 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 23:31 07:21 08:01 08:36 09:06 09:35 10:06 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 23:32 07:22 08:02 08:37 09:07 09:36 10:07 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 23:32 07:22 08:02 08:37 09:07 09:37 10:08 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 23:33 07:23 08:03 08:38 09:08 09:38 10:09 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 23:33 07:23 08:03 08:38 09:08 09:38 10:09 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 23:35 07:25 08:05 08:40 09:10 09:40 10:11 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp   07:27 08:07 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 23:36 07:28 08:08 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43
Woodingdean, Foxdown Road, adj 23:36 07:28 08:08 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 23:37 07:29 08:09 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 23:38 07:30 08:10 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45
Woodingdean, Balsdean Road, adj 23:39 07:31 08:11 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 23:39 07:31 08:11 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46
Woodingdean, Sutton Close, opp 23:40 07:32 08:12 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 23:40 07:32 08:12 08:47 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48
Woodingdean, Sea View Way, adj 23:41 07:33 08:13 08:48 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 23:42 07:34 08:14 08:49 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50
Woodingdean, Downs Hotel, opp 23:43 07:35 08:15 08:50 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s   07:35 08:15 08:50 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj   07:35 08:15 08:50 09:22 09:52 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj   07:36 08:16 08:51 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53
Woodingdean, Downland Road, opp   07:37 08:17 08:52 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj   07:38 08:18 08:53 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp   07:38 08:18 08:53 09:25 09:55 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound   07:40 08:20 08:55 09:27 09:57 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58
Brighton (ESusx), General Hospital, adj   07:40 08:20 08:55 09:27 09:57 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound   07:41 08:21 08:56 09:28 09:58 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp   07:42 08:22 08:57 09:30 10:00 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp   07:43 08:23 08:58 09:31 10:01 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound   07:44 08:24 08:59 09:32 10:02 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q   07:46 08:26 09:01 09:34 10:04 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S   07:47 08:27 09:02 09:35 10:05 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L   07:48 08:28 09:03 09:36 10:06 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07
Brighton (ESusx), North Road East, opp   07:49 08:29 09:04 09:37 10:07 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U   07:52 08:32 09:07 09:40 10:10 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12
Brighton (ESusx), North Street, Stop X   07:53 08:33 09:08 09:42 10:12 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J   07:55 08:35 09:10 09:44 10:14 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16
Outbound, Sunday (continued)
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:11 20:11 21:11
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:14 20:14 21:14
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:14 20:14 21:14
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:17 20:17 21:17
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:19 21:19
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 20:20 21:20
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21 20:21 21:21
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:22 20:22 21:22
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 20:23 21:23
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25 21:25
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:26 20:26 21:26
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:26 20:26 21:26
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 20:27 21:27
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 20:28 21:28
Woodingdean, Downland Road, adj 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:29 20:29 21:29
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:29 20:29 21:29
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:30 20:30 21:30
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:30 20:30 21:30
Woodingdean, Downs Hotel, adj 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:31 20:31 21:31
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:31 20:31 21:31
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:31 20:31 21:31
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:32 20:32 21:32
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:32 20:32 21:32
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:33 21:33
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:33 21:33
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:35 20:35 21:35
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:37 20:37 21:37
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:38 20:38 21:38
Woodingdean, Foxdown Road, adj 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:38 20:38 21:38
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:39 20:39 21:39
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:40 20:40 21:40
Woodingdean, Balsdean Road, adj 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:41 20:41 21:41
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:41 20:41 21:41
Woodingdean, Sutton Close, opp 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:42 20:42 21:42
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:17 19:42 20:42 21:42
Woodingdean, Sea View Way, adj 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18 19:43 20:43 21:43
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:44 20:44 21:44
Woodingdean, Downs Hotel, opp 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:20 19:45 20:45 21:45
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:20 19:45 20:45 21:45
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:20 19:45 20:45 21:45
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:21 19:46 20:46 21:46
Woodingdean, Downland Road, opp 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:22 19:47 20:47 21:47
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:48 20:48 21:48
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:23 19:48 20:48 21:48
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:25 19:50 20:50 21:50
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:25 19:50 20:50 21:50
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:26 19:51 20:51 21:51
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:27 19:52 20:52 21:52
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:28 19:53 20:53 21:53
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:29 19:54 20:54 21:54
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:31 19:56 20:56 21:56
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:32 19:57 20:57 21:57
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:33 19:58 20:58 21:58
Brighton (ESusx), North Road East, opp 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:34 19:59 20:59 21:59
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:37 20:02 21:02 22:02
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:38 20:03 21:03 22:03
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:40 20:05 21:05 22:05
Outbound, Sunday (continued)
  22 1
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 22:11
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 22:14
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 22:14
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 22:17
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 22:19
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 22:20
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 22:21
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 22:22
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 22:23
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 22:25
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 22:26
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 22:26
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 22:27
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 22:28
Woodingdean, Downland Road, adj 22:29
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 22:29
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 22:30
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 22:30
Woodingdean, Downs Hotel, adj 22:31
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 22:31
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 22:31
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 22:32
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 22:32
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 22:33
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 22:33
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 22:35
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 22:37
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 22:38
Woodingdean, Foxdown Road, adj 22:38
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 22:39
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 22:40
Woodingdean, Balsdean Road, adj 22:41
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 22:41
Woodingdean, Sutton Close, opp 22:42
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 22:42
Woodingdean, Sea View Way, adj 22:43
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 22:44
Woodingdean, Downs Hotel, opp 22:45
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 22:45
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 22:45
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 22:46
Woodingdean, Downland Road, opp 22:47
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 22:48
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 22:48
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 22:50
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 22:50
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 22:51
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 22:52
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 22:53
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 22:54
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 22:56
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 22:57
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 22:58
Brighton (ESusx), North Road East, opp 22:59
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 23:02
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 23:03
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J 23:05
1
 • Journey does not run August Bank Holiday
Outbound, Holidays Only
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 23:11       08:46 09:13 09:44 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 23:14       08:49 09:16 09:47 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 23:14       08:49 09:16 09:47 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 23:17       08:52 09:20 09:51 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 23:19       08:54 09:22 09:53 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 23:20       08:55 09:23 09:54 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 23:21       08:56 09:25 09:56 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 23:22       08:57 09:26 09:57 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 23:23       08:58 09:27 09:58 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 23:25       09:00 09:28 09:59 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 23:26       09:01 09:30 10:01 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 23:26       09:01 09:30 10:01 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 23:27       09:02 09:31 10:02 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 23:28       09:03 09:32 10:03 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29
Woodingdean, Downland Road, adj 23:29       09:04 09:33 10:04 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 23:29       09:04 09:33 10:04 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 23:30       09:05 09:34 10:05 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 23:30       09:05 09:34 10:05 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32
Woodingdean, Downs Hotel, adj 23:31 07:21 08:01 08:36 09:06 09:35 10:06 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 23:31 07:21 08:01 08:36 09:06 09:35 10:06 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 23:31 07:21 08:01 08:36 09:06 09:35 10:06 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 23:32 07:22 08:02 08:37 09:07 09:36 10:07 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 23:32 07:22 08:02 08:37 09:07 09:37 10:08 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 23:33 07:23 08:03 08:38 09:08 09:38 10:09 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 23:33 07:23 08:03 08:38 09:08 09:38 10:09 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 23:35 07:25 08:05 08:40 09:10 09:40 10:11 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp   07:27 08:07 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 23:36 07:28 08:08 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43
Woodingdean, Foxdown Road, adj 23:36 07:28 08:08 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 23:37 07:29 08:09 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 23:38 07:30 08:10 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45
Woodingdean, Balsdean Road, adj 23:39 07:31 08:11 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 23:39 07:31 08:11 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46
Woodingdean, Sutton Close, opp 23:40 07:32 08:12 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 23:40 07:32 08:12 08:47 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48
Woodingdean, Sea View Way, adj 23:41 07:33 08:13 08:48 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 23:42 07:34 08:14 08:49 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50
Woodingdean, Downs Hotel, opp 23:43 07:35 08:15 08:50 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s   07:35 08:15 08:50 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj   07:35 08:15 08:50 09:22 09:52 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj   07:36 08:16 08:51 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53
Woodingdean, Downland Road, opp   07:37 08:17 08:52 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj   07:38 08:18 08:53 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp   07:38 08:18 08:53 09:25 09:55 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound   07:40 08:20 08:55 09:27 09:57 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58
Brighton (ESusx), General Hospital, adj   07:40 08:20 08:55 09:27 09:57 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound   07:41 08:21 08:56 09:28 09:58 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp   07:42 08:22 08:57 09:30 10:00 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp   07:43 08:23 08:58 09:31 10:01 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound   07:44 08:24 08:59 09:32 10:02 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q   07:46 08:26 09:01 09:34 10:04 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S   07:47 08:27 09:02 09:35 10:05 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L   07:48 08:28 09:03 09:36 10:06 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07
Brighton (ESusx), North Road East, opp   07:49 08:29 09:04 09:37 10:07 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U   07:52 08:32 09:07 09:40 10:10 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12
Brighton (ESusx), North Street, Stop X   07:53 08:33 09:08 09:42 10:12 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J   07:55 08:35 09:10 09:44 10:14 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16
Outbound, Holidays Only (continued)
  22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
Brighton (ESusx), Churchill Square, Stop H 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:11 20:11 21:11
Brighton (ESusx), North Street, Stop B 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:14 20:14 21:14
Brighton (ESusx), Old Steine, Stop E 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:14 20:14 21:14
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop A 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:17 20:17 21:17
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop C 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:19 21:19
Brighton (ESusx), Open Market, Stop M 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 20:20 21:20
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, E-bound 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21 20:21 21:21
Brighton (ESusx), De Montfort Road, adj 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:22 20:22 21:22
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, adj 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 20:23 21:23
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, E-bound 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25 21:25
Brighton (ESusx), General Hospital, opp 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:26 20:26 21:26
Brighton (ESusx), Race Hill, E-bound 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:26 20:26 21:26
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, adj 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 20:27 21:27
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, opp 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 20:28 21:28
Woodingdean, Downland Road, adj 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:29 20:29 21:29
Woodingdean, Lawn Cemetery, opp 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:29 20:29 21:29
Woodingdean, Nuffield Hospital, opp 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:30 20:30 21:30
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, opp 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:30 20:30 21:30
Woodingdean, Downs Hotel, adj 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:31 20:31 21:31
Woodingdean, Falmer Gardens, adj 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:31 20:31 21:31
Woodingdean, Briarcroft Road, adj 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:31 20:31 21:31
Woodingdean, Millyard Crescent, adj 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:32 20:32 21:32
Woodingdean, Brownleaf Road, adj 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:32 20:32 21:32
Woodingdean, Bottom of Cowley Drive, E-bound 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:33 21:33
Woodingdean, Ravenswood Drive, opp 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:33 21:33
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:35 20:35 21:35
Woodingdean, Cowley Drive Shops, opp 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:37 20:37 21:37
Woodingdean, Stanstead Crescent, opp 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:38 20:38 21:38
Woodingdean, Foxdown Road, adj 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:38 20:38 21:38
Woodingdean, Top of Cowley Drive, N-bound 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:39 20:39 21:39
Woodingdean, Heronsdale Road, adj 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:40 20:40 21:40
Woodingdean, Balsdean Road, adj 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:41 20:41 21:41
Woodingdean, Langley Crescent East End, W-bound 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:41 20:41 21:41
Woodingdean, Sutton Close, opp 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:42 20:42 21:42
Woodingdean, Langley Crescent West End, N-bound 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:17 19:42 20:42 21:42
Woodingdean, Sea View Way, adj 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18 19:43 20:43 21:43
Woodingdean, Downs Hotel Falmer Road, opp 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:44 20:44 21:44
Woodingdean, Downs Hotel, opp 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:20 19:45 20:45 21:45
Woodingdean, Woodingdean Community Centre, o/s 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:20 19:45 20:45 21:45
Woodingdean, Nuffield Hospital, adj 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:20 19:45 20:45 21:45
Woodingdean, Lawn Cemetery, adj 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:21 19:46 20:46 21:46
Woodingdean, Downland Road, opp 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:22 19:47 20:47 21:47
Brighton (ESusx), Top of Wilson Avenue, adj 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:48 20:48 21:48
Brighton (ESusx), Top of Bear Road, opp 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:23 19:48 20:48 21:48
Brighton (ESusx), Race Hill, W-bound 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:25 19:50 20:50 21:50
Brighton (ESusx), General Hospital, adj 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:25 19:50 20:50 21:50
Brighton (ESusx), Queen's Park Junction, W-bound 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:26 19:51 20:51 21:51
Brighton (ESusx), Bonchurch Road, opp 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:27 19:52 20:52 21:52
Brighton (ESusx), De Montfort Road, opp 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:28 19:53 20:53 21:53
Brighton (ESusx), Bottom of Elm Grove, W-bound 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:29 19:54 20:54 21:54
Brighton (ESusx), Open Market, Stop Q 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:31 19:56 20:56 21:56
Brighton (ESusx), London Road Shops, Stop S 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:32 19:57 20:57 21:57
Brighton (ESusx), St Peter's Church, Stop L 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:33 19:58 20:58 21:58
Brighton (ESusx), North Road East, opp 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:34 19:59 20:59 21:59
Brighton (ESusx), Old Steine south, Stop U 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:37 20:02 21:02 22:02
Brighton (ESusx), North Street, Stop X 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:38 20:03 21:03 22:03
Brighton (ESusx), Imperial Arcade, Stop J 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:40 20:05 21:05 22:05